Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/kei/public_html/079.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349
Filmy niekomercyjne - muzyka | Muzyka niszowa

Muzyka do filmów niekomercyjnych

Chcąc wykorzystać muzykę do filmu niekomercyjnego musimy przede wszystkim myśleć o prwanych aspektach, podobnie jak w przypadku zakładania choćby internetgowego radia niekomercyjnego. Muzykę do tego rodzaju filmów udostępnia się na podstawie licencji Creative Commons. Jest to zestaw licencji, na mocy których można udostępniać utwory objęte prawami autorskimi. Są one tworzone i udostępniane przez organizację Creative Commons. Dzięki nim twórcy utworów mogą zachować swoje prawa, a jednocześnie dzielić się swoją twórczością z innymi.

Szacunki mówią, że na licencjach CC udostępnia się około stu milionów utworów. Obecnie licencje te są najpopularniejszymi stosowanymi do licencjonowania treści innych niż oprogramowanie. Licencje CC dostać można w wersji ogólnej dostosowanej do prawodawstwa międzynarodowego oraz w ponad czterdziestu wersjach dostosowanych do prawa lokalnego. Istnieją też wersje polskiej licencji zgodne z polskim systemem prawnym. Teksty tych licencji dostępne są na stronie projektu Creative Commons.

Istnieją cztery warunki konieczne do udostępniania swoich utworów :

  • Uznanie autorstwa – BY – zezwala na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i wszelkich jego pochodnych pod warunkiem umieszczenia informacji o twórcy
  • Użycie niekomercyjne – NC – pozwala na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie i użytkowanie dzieła i jego pochodnych tylko w celach niekomercyjnych
  • Bez utworów zależnych – ND – pozwala na kopiowanie, dystrybucję, wyświetlanie tylko dosłownych kopii dzieła, nie wolno tworzyć na jego bazie żadnych pochodnych
  • Na tych samych warunkach – SA – możliwe jest kopiowanie, dystrybucja, wyświetlanie i użytkowanie pochodnych dzieła pod warunkiem, że będą one opublikowane na takiej samej licencji.

Dodatkowo istnieje pseudolicencja CC-PD, która od strony prawnej jest raczej rodzajem oświadczenia osoby udostępniającej dzieło, że według jego wiedzy znajduje się ono w domenie publicznej.

Do każdego dzieła wykorzystującego licencję CC musi być dołączony pełny tekst licencji  oraz informacje takie jak tytuł dzieła oraz nazwisko autora. Pozostałe warunku są zależne od wybranego wariantu.